1043 1600 1615 1660 1536 1400 1439 1489 1785 1848 1247 1318 1209 1153 1207 1481 1874 1422 1363 1619 1434 1339 1445 1905 1477 1119 1536 1202 1670 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ปลัดเทศบาล


↑ TOP