1689 1250 1151 1676 1900 1186 1519 1163 1712 1439 1529 1880 1646 1862 1037 1824 1790 1112 1599 1253 1826 1459 1868 1541 1447 1354 1216 1716 1781 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างส่วนราชการ


↑ TOP