1419 1526 1825 1423 1143 1004 1300 1300 1770 1122 1148 1263 1687 1373 1006 1227 1307 1491 1109 1073 1939 1350 1932 1779 1368 1798 1460 1592 1636 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ผู้บริหารเทศบาล


  

 

 

 

↑ TOP