1157 1478 1857 1753 1342 1093 1737 1811 1755 1936 1882 1047 1841 1662 1450 1196 1776 1571 1910 1516 1145 1161 1677 1844 1379 1953 1914 1392 1278 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


↑ TOP