1601 1238 1361 1483 1128 1115 1532 1907 1906 1315 1719 1433 1345 1216 1795 1723 1303 1720 1080 1752 1258 1598 1788 1261 1668 1826 1644 1960 1620 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

สายด่วนนายกเทศมนตรี


สายด่วนนายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
หมายเลขโทรศัพท์ 055-800606 ต่อ 100
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
086 - 6789497


 

↑ TOP