1881 1086 1694 1635 1473 1408 1488 1635 1913 1670 1822 1294 1560 1386 1857 1056 1767 1204 1810 1732 1036 1609 1922 1700 1689 1861 1963 1129 1917 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA


↑ TOP