เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 588 23 ต.ค. 2566 13:56:26

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง การประชุมประชาคมจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสามเงา


วันที่ 18 ตุลาคม 2566
นายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา มอบหมายให้นายสุทธา วงษ์ใหญ่ รองนายกเทศมนตรีตำบลสามเงา นายอุดร. คำเจ๊ก รองนายกเทศมนตรีตำบลสามเงา ปลัดเทศบาลตำบลสามเงา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงา เข้าร่วมการประชุมประชาคมจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสามเงา โดยมีผู้แทนจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามเงา ผู้แทนโรงพยาบาลสามเงา ประธานและคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุมประชาคมจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสามเงาครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามเงา

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามเงา(สำหรับบุคคลภายนอก)

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา

พาคนพิการไปทำบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิเราชนะ และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ของภาครัฐ

ล่าสุด


ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้สำหรับ อปท.เครือข่าย

ประชุมเพื่อพิจารณายกร่างเทศบัญญัติยกร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ร่างเทศบั

ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง

เทศบาลตำบลสามเงา ขอประชาสัมพันธ์ เมนูอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ประจำวันที่

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566

เข้าการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้สำหรับ อปท.เครือข่าย

↑ TOP