1648 1367 1793 1365 1575 1436 1559 1077 1983 1826 1432 1473 1375 1641 1008 1699 1504 1790 1004 1323 1853 1254 1591 1896 1377 1143 1990 1652 1353 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 44 26 เม.ย. 2566 12:23:38

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง กิจกรรม "วันเทศบาล" ประจำปี 2566


วันที่ 24 เมษายน 2566
เทศบาลตำบลสามเงา นำโดย นายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ร่วมทำกิจกรรม เนื่องใน "วันเทศบาล" ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล รำลึกถึงความสำคัญของบทบาทและภาระหน้าที่ที่มีต่อสังคม ความเป็นมาในการจัดตั้งเทศบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินงานตามหน้าที่บทบาทในการให้บริการสาธารณแก่ประชาชนในด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ให้ประชาชน หน่วยงานราชการ และพนักงานเทศบาล ทราบถึงความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งมาถึงปัจจุบัน มีกิจกรรมการทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล ที่เข้าร่วมกิจกรรม และได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด โดยการจัดกิจกรรม 5 ส. ในสถานที่ทำงานเพื่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี สร้างความรักความผูกพันและความสามัคคี ซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสามเงาใสสะอาด 2565" NO GIFT POLICY

เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา

พาคนพิการไปทำบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิเราชนะ และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ของภาครัฐ

ล่าสุด


จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา และประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย

กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย ประจำปี 2566

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2566 และประชุมคณะกรรมการ

↑ TOP