1278 1015 1229 1475 1071 1388 1624 1412 1129 1012 1522 1679 1483 1001 1542 1908 1893 1916 1671 1214 1503 1027 1237 1124 1284 1519 1041 1216 1649 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 49 19 เม.ย. 2566 16:15:40

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง โครงการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน


วันที่ 18 เมษายน 2566
นายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา ได้ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิด โครงการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กิจกรรมที่ 2 โครงการลดรายจ่าย สร้าง รายได้ จากน้ำยาอเนกประสงค์ ให้แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และกลุ่มเปราะบาง จังหวัดตาก รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 18 -19 เมษายน 2566 ณ ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสามเงา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน โดยผลจากการดำเนินโครงการคือ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และกลุ่มเปราะบางได้เรียนรู้ถึงวิธีทำน้ำยาอเนกประสงค์ ทำให้สามารถนำไปสร้างอาชีพได้

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสามเงาใสสะอาด 2565" NO GIFT POLICY

เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา

พาคนพิการไปทำบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิเราชนะ และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ของภาครัฐ

ล่าสุด


จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา และประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย

กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย ประจำปี 2566

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2566 และประชุมคณะกรรมการ

↑ TOP