เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 118 5 มิ.ย. 2566 11:09:36

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง กิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย ประจำปี 2566


วันที่ 2 มิถุนายน 2566
เทศบาลตำบลสามเงา โดยนายสมจิต เรืองสุริยะ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย ประจำปี 2566 ณ วัดชลประทานรังสรรค์ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอสามเงา นายปริญญา สายโรจน์ มาเป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
เวลา 05.30 ประกอบพิธีบูชาท้าวทั้ง 4
เวลา 06.00 ประกอบพิธีไหว้ศาลเสื้อวัด
เวลา 09.00 ประกอบพิธีบูชาพระบรมธาตุลอย
เวลา 9.30 รำบวงสรวงบูชาพระบรมธาตุ
เวลา 10.00 การแสดงนิทรรศการ วิถีชีวิตบ้านนา ภูมิปัญาชาวบ้านสมัยบ้านนา
เวลา 13.00 แห่พระอุปคต
เวลา 15.00 แห่พระเจ้าทันใจ , แห่ผ้าแว้ง , น้ำศักดิ์สิทธิ์ แห่ต้นเงิน
เวลา 18.00 พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เย็น การแสดงรำวงกลองอึด ถวายพระบรมธาตุ

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา

ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามเงา(สำหรับบุคคลภายนอก)

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พาคนพิการไปทำบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิเราชนะ และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ของภาครัฐ

ล่าสุด


ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการพ่นละอองฝอย ULV และพ่นหมอกควัน

ประธานชุมชนสันประปา และคณะกรรมการชุมชนฯ พบนายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา และคณะผู้บริหา

เมนูอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ประจำวันที่ 20 กันยายน 2566

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา

กิจกรรมทำเหรียญโปรยทาน โดยกลุ่มวิทยากร กลุ่มแม่บ้าน สสจ.ตาก

ขอรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลสามเงา

↑ TOP