เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

กองช่าง


6 พ.ย. 2566 เวลา 23:31:05

ลงพื้นตรวจสอบความเสียหายกรณีถนนบริเวณถนนสุขาภิบาลซอย 5 ตำบลสามเงา ทรุดตัว

6 พ.ย. 2566 เวลา 23:24:48

ช่างไฟฟ้า กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ทำการซ่อมแซมไฟส่องสว่าง (ไฟถนน) บริเวณชุมชนสามเงาสามัคคี

17 ต.ค. 2566 เวลา 09:47:58

ช่างไฟฟ้าเทศบาลตำบลสามเงา ออกซ่อมไฟส่องสว่าง บริเวณพื้นที่หมู่ 3 บ้านจัดสรร

28 ส.ค. 2566 เวลา 17:21:07

ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ล้ำถนนบริเวณชุมชนสันประปา หมู่ 5

9 ส.ค. 2566 เวลา 09:01:36

ดำเนินการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำที่ชำรุดบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย

26 เม.ย. 2566 เวลา 12:18:16

ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาลสาย 5 หมู่ที่ 3

25 พ.ย. 2565 เวลา 12:25:39

ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสะพานจามเทวี (พัทยา 2 ) หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุย

21 พ.ย. 2565 เวลา 11:11:49

ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

26 มิ.ย. 2565 เวลา 13:59:36

ลงพื้นที่ตรวจสภาพสะพานข้ามแม่น้ำปิง สะพานจามเทวี

5 พ.ย. 2564 เวลา 10:41:56


25 ส.ค. 2564 เวลา 16:38:39

ลงพื้นที่ทำความสะอาดรางระบายน้ำที่น้ำเน่าเสีย

30 มิ.ย. 2564 เวลา 22:50:20

ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ และเคลียพื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองห้วยหวาย หมู่ 5 บ้านท่าปุย

24 มิ.ย. 2564 เวลา 14:35:37

ลงพื้นที่ในการดูพื้นที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัทยา 2

23 มิ.ย. 2564 เวลา 08:21:21

ลงพื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในเขตเทศบาลตำบลสามเงา โดยการกำจัดวัชพืชที่ขึ้นมาไหล่ถนน

18 มิ.ย. 2564 เวลา 13:46:26

ลงพื้นที่นำผู้รับเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพัทยา 2 หมู่ 5 ดูพื้นที่ดำเนินโครงการ

↑ TOP