1203 1211 1206 1347 1741 1885 1093 1413 1783 1641 1921 1882 1824 1262 1563 1281 1299 1045 1386 1659 1335 1894 1828 1234 1902 1153 1274 1058 1200 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ส่วนการคลัง


25 พ.ย. 2565 เวลา 12:26:40

ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ. 2566

4 เม.ย. 2565 เวลา 13:15:27

ลงพื้นที่ออกให้บริการประชาชนในการชำระค่าภาษีป้าย

9 มี.ค. 2565 เวลา 11:43:14

สื่อประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีป้าย

5 พ.ย. 2564 เวลา 10:39:20

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

22 ก.พ. 2563 เวลา 14:04:25

ออกเก็บภาษี ประจำปี ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

17 ม.ค. 2563 เวลา 11:28:19

ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

7 ม.ค. 2563 เวลา 12:09:51

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562

↑ TOP