เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


9 พ.ย. 2566 เวลา 21:40:09

เข้าร่วมการประชุม ประสานการช่วยเหลือ คนเร่ร่อน ในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

7 พ.ย. 2566 เวลา 08:47:01

ลงพื้นที่ ช่วยคนพิการขนย้ายของและย้ายคนเข้าบ้านที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

23 ต.ค. 2566 เวลา 13:56:26

การประชุมประชาคมจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสามเงา

12 ต.ค. 2566 เวลา 08:24:27

พบปะพูดคุยกับประชาชนที่มาขอรับบริการค่านำพาเพื่อไปรับการรักษาตามสิทธิ พร้อมทั้งถ่ายภาพมอบเงินรับค่าเ

5 ต.ค. 2566 เวลา 09:54:26

เทศบาลตำบลสามเงา เปิดรับยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธั

5 ต.ค. 2566 เวลา 09:48:52

ส่งมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อโยกชนิดมือโยก) ให้แก่คนพิการในพื้นที่

5 ต.ค. 2566 เวลา 09:34:45

ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี

5 ต.ค. 2566 เวลา 09:31:16

ลงพื้นที่สอบถามข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือ พระณรงค์ชัย ศรีคำดี พระลูกวัด วัดป่าภาวนาราม

22 ก.ย. 2566 เวลา 08:44:56

นำพาคนพิการไปรับกายอุปกรณ์ สำหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก)

7 ก.ย. 2566 เวลา 16:49:29

ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน เพื่อศึกษาเรียนรู้แนวทางการทำงาน

5 ก.ย. 2566 เวลา 10:38:26

โครงการอบรมสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ ปี 2566 เพื่อเพิ่มศักยภาพ และเสริมสร้างความรู้เรื่องสิทธิคนพิ

5 ก.ย. 2566 เวลา 10:37:01

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพ

24 ส.ค. 2566 เวลา 16:41:44

ประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับเทศบาลตำบลสามเงา ประจำ

21 ส.ค. 2566 เวลา 17:00:38

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานด้า

17 ส.ค. 2566 เวลา 16:03:54

มอบเงินค่าพาหนะนำพาคนพิการเข้ารับบริการตามสิทธิให้กับคนพิการ

↑ TOP