เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ข่าวทั่วไป


22 ก.ย. 2566 เวลา 08:48:45

ขอรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลสามเงา

17 ส.ค. 2566 เวลา 15:45:37

ลงงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพัทยา 2 หมู่ที่ 5 (บ้านท่าปุย) ตำบลสามเงา

17 ส.ค. 2566 เวลา 15:35:16

ประกาศยกย่องผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลปฏิบัติตนเป็นเป็นอย่างตามคุณธรรมหลัก 5 ประการ

11 ส.ค. 2566 เวลา 08:46:55

ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพัทยา 2 หมู่ที่ 5 ตำบลสามเงา

11 ส.ค. 2566 เวลา 08:45:18

ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาลสาย 5 หมู่ 3 ตำบลสามเงา

11 ส.ค. 2566 เวลา 08:44:03

ลงพื้นที่ดูความพร้อมในการจัดทำคลังอาหารชุมชน

26 ก.ค. 2566 เวลา 11:03:42

ประชุมเพื่อเตรียมในการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

19 ก.ค. 2566 เวลา 15:41:59

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

29 มิ.ย. 2566 เวลา 16:35:53

ออกตรวจงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาลสาย 5 หมู่ 3 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

23 มิ.ย. 2566 เวลา 14:13:59

ออกตรวจงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาลสาย 5 หมู่ 3 ตำบลสามเงา

22 มิ.ย. 2566 เวลา 08:56:35

ขอเชิญพี่น้องชาวชุมชนเทศบาลตำบลสามเงาทั้ง 10 ชุมชน ร่วมกันใช้สิทธิเลือกกรรมการชุมชน

21 มิ.ย. 2566 เวลา 16:03:39

โครงการเทศบาลสีขาว เทศบาลตำบลสามเงา

5 มิ.ย. 2566 เวลา 11:08:26

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่

3 พ.ค. 2566 เวลา 10:53:26

ฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการอำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเงา เขต 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

14 เม.ย. 2566 เวลา 14:08:16

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฎิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน 7 วันอันตราย

↑ TOP