1940 1004 1943 1492 1757 1563 1508 1076 1820 1140 1254 1274 1499 1822 1342 1004 1486 1639 1557 1990 1897 1411 1388 1910 1993 1553 1872 1034 1883 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


5 มิ.ย. 2566 เวลา 11:06:59

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2566 และประชุมคณะกรรมการ

26 เม.ย. 2566 เวลา 12:22:20

การประชุมคณะกรรมประสานแผนระดับอำเภอ

14 เม.ย. 2566 เวลา 14:04:34

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสามเงา

29 มี.ค. 2566 เวลา 15:39:51

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม เทศบาลตำบลสามเงา

20 มี.ค. 2566 เวลา 08:16:36

ประชุมเครือข่ายป่าชุมชนอำเภอสามเงา

15 มี.ค. 2566 เวลา 09:29:42

อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับพนักงานเทศบาลตำบลสามเงา

8 มี.ค. 2566 เวลา 10:07:43

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570

20 ม.ค. 2566 เวลา 09:00:22

การประชาคมแก่ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565

11 ม.ค. 2566 เวลา 12:19:15

ดำเนินการสำรวจตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลรายละเอียดผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัยในช่วงฤด

2 ม.ค. 2566 เวลา 22:59:13

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2565

2 ม.ค. 2566 เวลา 22:58:01

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

2 ม.ค. 2566 เวลา 21:14:39

ประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอสามเงา

15 ธ.ค. 2565 เวลา 08:45:25

ประชุมติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย

25 พ.ย. 2565 เวลา 12:24:01

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒาเทศบาล ครั้งที่ 5/2565

21 พ.ย. 2565 เวลา 10:55:45

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดข้อมูลทุนและศักยภาพของพื้นที่

↑ TOP