1209 1752 1470 1742 1399 1643 1236 1075 1211 1079 1874 1484 1700 1088 1610 1426 1714 1454 1904 1370 1329 1525 1854 1757 1419 1759 1420 1522 1201 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

งานกิจการสภา


# หัวข้อ
1 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลสามเงา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอขัอบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 1 มิ.ย. 2566 เวลา 16:38:58
2 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 1 มิ.ย. 2566 เวลา 16:04:10
3 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 13 ก.พ. 2566 เวลา 14:30:45
4 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 8 ส.ค. 2563 เวลา 14:49:39
5 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 8 ส.ค. 2563 เวลา 14:49:04
6 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 7 ส.ค. 2563 เวลา 21:04:44
7 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 7 ส.ค. 2563 เวลา 21:01:43
8 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2561 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 21:00:30
9 เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:57:49
10 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:55:12
11 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:53:33
12 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:51:29
13 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:50:04
14 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:47:43
15 ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:45:57
16 เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:44:12
17 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:42:06
18 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:39:55
19 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:38:30
20 เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:36:55
21 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2561 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:29:39
↑ TOP