เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


# หัวข้อ
1 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ปีงบประมาณ 2564 25 มิ.ย. 2565 เวลา 08:09:47
2 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยหรือวัสดุอื่นๆ บริเวณพื้นที่สาธารณะหรือบนถนนหรือไหล่ทาง 6 มิ.ย. 2565 เวลา 20:02:33
3 เทศบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสามเงา 29 มิ.ย. 2564 เวลา 21:39:25
4 แผนการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด จัดเก็บปฏิกูลและขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลสามเงา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564 25 พ.ย. 2563 เวลา 09:42:19
5 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562 22 ก.ค. 2563 เวลา 11:11:51
6 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562 22 ก.ค. 2563 เวลา 11:10:46
↑ TOP