เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ผลสำรวจการจัดกิจกรรมโครงการ


# หัวข้อ
1 สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำนักงานเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2563 21 เม.ย. 2563 เวลา 16:33:20
2 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ 22 มิ.ย. 2562 เวลา 10:05:58
3 โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2562 22 มิ.ย. 2562 เวลา 09:59:54
4 โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2562 22 มิ.ย. 2562 เวลา 09:58:51
5 โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562 22 มิ.ย. 2562 เวลา 09:55:05
6 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2561 22 มิ.ย. 2562 เวลา 09:50:23
↑ TOP