1721 1773 1790 2000 1178 1136 1266 1841 1913 1252 1066 1974 1444 1519 1881 1256 1681 1849 1555 1808 1879 1769 1020 1905 1275 1961 1455 1721 1105 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ผลสำรวจการจัดกิจกรรมโครงการ


# หัวข้อ
1 สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำนักงานเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2563 21 เม.ย. 2563 เวลา 16:33:20
2 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ 22 มิ.ย. 2562 เวลา 10:05:58
3 โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2562 22 มิ.ย. 2562 เวลา 09:59:54
4 โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2562 22 มิ.ย. 2562 เวลา 09:58:51
5 โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562 22 มิ.ย. 2562 เวลา 09:55:05
6 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2561 22 มิ.ย. 2562 เวลา 09:50:23
↑ TOP