1222 1405 1709 1985 1162 1144 1555 1281 1360 1440 1297 1085 1690 1079 1014 1802 1656 1757 1327 1904 1988 1401 1114 1639 1606 1311 1723 1953 1195 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

คำสั่ง/สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง


# หัวข้อ
1 คำสั่งจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563 7 ส.ค. 2563 เวลา 08:17:01
2 คำสั่งจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 7 ส.ค. 2563 เวลา 08:14:49
3 คำสั่งจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563 7 ส.ค. 2563 เวลา 08:14:27
4 คำสั่งจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563 7 ส.ค. 2563 เวลา 08:14:01
5 คำสั่งจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 7 ส.ค. 2563 เวลา 08:13:39
6 คำสั่งจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563 7 ส.ค. 2563 เวลา 08:12:54
7 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 6 ปี 2563 7 ส.ค. 2563 เวลา 08:12:11
8 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 5 ปี 2563 7 ส.ค. 2563 เวลา 08:11:37
9 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 4 ปี 2563 7 ส.ค. 2563 เวลา 08:11:19
10 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 3 ปี 2563 7 ส.ค. 2563 เวลา 08:10:56
11 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 2 ปี 2563 7 ส.ค. 2563 เวลา 08:10:39
12 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 1 ปี 2563 7 ส.ค. 2563 เวลา 08:10:13
13 คำสั่งจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 08:09:12
14 คำสั่งจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 08:08:47
15 คำสั่งจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 08:08:07
16 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 3 ปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 08:05:12
17 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 2 ปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 08:04:40
18 สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 1 ปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 08:03:57
↑ TOP