เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ประกาศ/คำสั่งจังหวัดตาก


# หัวข้อ
1 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 91 / 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม 2565 20 ม.ค. 2565 เวลา 09:22:10
2 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 55 / 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก สั่ง ณ วันที่ 6 มกราคม 2565 20 ม.ค. 2565 เวลา 09:20:28
3 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 53 / 2565 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก ให้สถานที่จัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยหรือศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) สั่ง ณ วันที่ 6 มกราคม 2565 20 ม.ค. 2565 เวลา 09:19:11
4 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 4952 / 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 20 ม.ค. 2565 เวลา 09:17:59
5 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 4867/ 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จังหวัดตาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่(เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 20 ม.ค. 2565 เวลา 09:17:18
6 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 4766 / 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก สั่ง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 20 ม.ค. 2565 เวลา 09:16:35
7 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 4503 / 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก ให้สถานที่จัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยหรือศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) สั่ง ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 20 ม.ค. 2565 เวลา 09:06:04
8 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 4364 / 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก ในสถานประกอบการโรงงานห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช.เอช.แอพพาเรล สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 20 ม.ค. 2565 เวลา 09:05:24
9 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 3744 / 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก ให้สถานที่จัดตั้งเป็นสถานที่กักกันของรัฐ (State Quarantine) สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 20 ม.ค. 2565 เวลา 09:03:09
10 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 3744 / 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก ให้สถานที่จัดตั้งเป็นสถานที่กักกันของรัฐ (State Quarantine) สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 20 ม.ค. 2565 เวลา 09:01:59
11 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 3744 / 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก ให้สถานที่จัดตั้งเป็นสถานที่กักกันของรัฐ (State Quarantine) สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 20 ม.ค. 2565 เวลา 09:01:04
12 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2910 / 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19)จังหวัดตาก ให้สถานที่จัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยหรือศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) กลาง ระดับจังหวัด สั่ง ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 20 ม.ค. 2565 เวลา 08:56:55
13 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2796 /2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก ให้สถานที่จัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยหรือศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) สั่ง ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 20 ม.ค. 2565 เวลา 08:55:50
14 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2706 / 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก ให้สถานที่จัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยหรือศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) สั่ง ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 20 ม.ค. 2565 เวลา 08:54:54
15 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2643 / 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก สั่ง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 20 ม.ค. 2565 เวลา 08:54:04
16 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2377 / 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก สั่ง ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 20 ม.ค. 2565 เวลา 08:52:58
17 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2242/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก ปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม สั่ง ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 20 ม.ค. 2565 เวลา 08:52:09
18 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2241/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก ในพื้นที่บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 8 ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก สั่ง ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 20 ม.ค. 2565 เวลา 08:49:10
19 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2229/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก ปิดพื้นที่และสถานที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 19 ม.ค. 2565 เวลา 21:54:15
20 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2103/ 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก เฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สั่ง ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 29 มิ.ย. 2564 เวลา 22:17:39
21 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2103/ 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก เฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สั่ง ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 29 มิ.ย. 2564 เวลา 22:10:08
22 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2102/ 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก เฉพาะโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด สั่ง ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 29 มิ.ย. 2564 เวลา 22:09:49
23 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2102/ 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก เฉพาะโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด สั่ง ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 29 มิ.ย. 2564 เวลา 22:05:54
24 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2062/ 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก ปิดพื้นที่และสถานที่เป็นการชั่วคราว เพิ่มเติม สั่ง ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2564 29 มิ.ย. 2564 เวลา 22:04:54
25 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2061/ 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก ปิดพื้นที่และสถานที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2564 29 มิ.ย. 2564 เวลา 22:04:04
26 แนบท้ายคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1957 /2564 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก 29 มิ.ย. 2564 เวลา 22:03:34
27 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1957 / 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก สั่ง ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2564 29 มิ.ย. 2564 เวลา 22:03:06
28 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1881/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19) จังหวัดตาก ปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2564 29 มิ.ย. 2564 เวลา 22:02:39
29 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1771/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19) จังหวัดตาก ขยายเวลาปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราว (ครั้งที่ 2) สั่ง ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 29 มิ.ย. 2564 เวลา 22:02:03
30 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1665/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดตาก ขยายเวลาปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 29 มิ.ย. 2564 เวลา 22:01:29
31 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1599/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดตาก ปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 29 มิ.ย. 2564 เวลา 22:00:30
32 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1598/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งจังหวัดตากที่ 1536/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 29 มิ.ย. 2564 เวลา 21:59:35
33 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1538/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดตาก ปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 29 มิ.ย. 2564 เวลา 21:58:19
34 แนบท้ายคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1536/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดตาก ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 29 มิ.ย. 2564 เวลา 21:57:36
35 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1536/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดตาก สั่ง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 29 มิ.ย. 2564 เวลา 21:56:56
36 คำสั้่งจังหวัดตาก ที่ 1434/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1415/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 สั่ง ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 29 มิ.ย. 2564 เวลา 21:56:18
37 คำสั้่งจังหวัดตาก ที่ 1433/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) จังหวัดตาก ปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 29 มิ.ย. 2564 เวลา 21:55:41
38 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1416/ 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) ในตลาด ตลาดนัด ตลาดถนนคนเดิน จังหวัดตาก สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 29 มิ.ย. 2564 เวลา 21:54:01
39 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1415/ 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 29 มิ.ย. 2564 เวลา 21:52:36
40 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1287/ 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 29 มิ.ย. 2564 เวลา 21:48:22
41 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อจังหวัดที่ผู้เดินทางมาและเข้าพำนักพักค้างในจังหวัดตาก จะต้องปฏิบัติตามมาตรการกักกันตนเอง (Home Quarantine) (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 29 มิ.ย. 2564 เวลา 21:47:32
42 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1224/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดตาก สั่ง ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 29 มิ.ย. 2564 เวลา 21:44:31
43 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1211 / 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตาก 19 เม.ย. 2564 เวลา 18:55:10
44 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1198/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดตาก สั่ง ณ วันที่ 13 เมษายน 2564 19 เม.ย. 2564 เวลา 18:50:12
45 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1197/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดตาก (ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว) สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน 2564 19 เม.ย. 2564 เวลา 18:40:53
46 มาตรการแนบท้ายคำสั่งจังหวัดตากที่ 723/2564 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 และ คำสั่งจังหวัดตากที่ 724/2564 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 19 เม.ย. 2564 เวลา 18:34:32
47 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 723/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทุกอำเภอยกเว้นแม่สอด 19 เม.ย. 2564 เวลา 18:32:49
48 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 480/2564 เรื่อง การผ่อนผันการใช้ช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้าเกษตร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ม.86 ว.2 ในพื้นที่จังหวัดตาก 19 เม.ย. 2564 เวลา 18:30:35
49 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 423/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทุกอำเภอยกเว้นแม่สอด 19 เม.ย. 2564 เวลา 18:29:01
50 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 388/2564 เรื่อง การผ่อนผันใช้ช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 ม.86 วรรค 2 ในพื้นที่ จ.ตาก 19 เม.ย. 2564 เวลา 18:24:14
51 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 369/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดตาก 19 เม.ย. 2564 เวลา 18:23:05
52 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 44/2564 เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) จังหวัดตาก เพิ่มเติม 7 ม.ค. 2564 เวลา 13:00:18
53 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 4/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 4 ม.ค. 2564 เวลา 11:43:48
54 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดตาก (ทุกอำเภอ ยกเว้นพื้นที่อำเภอแม่สอด) 4 ม.ค. 2564 เวลา 11:43:02
55 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1/2564 เรื่อง การกำหนดพื้นที่และมาตรการในการขนส่งสินค้าข้ามแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรฯ สั่ง ณ วันที่ 3 มกราคม 2564 4 ม.ค. 2564 เวลา 11:41:56
56 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 3737/2563 เรื่อง การระงับการผ่อนผันให้ใช้ช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติ ตามกฏหมายศุลกากรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า และสินค้าข้ามแดน ลว. 31 ธ.ค. 2563 4 ม.ค. 2564 เวลา 11:40:16
57 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 41/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4 ม.ค. 2564 เวลา 11:38:53
58 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 3637/2563 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอด 29 ธ.ค. 2563 เวลา 15:03:36
59 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 40/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 15:02:44
60 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 39/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 15:02:24
61 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 38/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 15:02:03
62 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 37/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 15:01:16
63 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 36/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 15:01:06
64 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 35/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 14:58:01
65 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 34/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 14:57:45
66 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 33/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 14:57:33
67 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 32/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 14:57:18
68 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 31/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 14:57:06
69 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 30/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 14:56:33
70 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 29/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 14:56:22
71 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 28/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 14:56:11
72 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 27/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 14:56:01
73 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 26/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 14:51:46
74 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 25/2563 18 ต.ค. 2563 เวลา 10:43:08
75 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 24/2563 15 มิ.ย. 2563 เวลา 08:28:29
76 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 23/2563 1 มิ.ย. 2563 เวลา 15:18:48
77 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 22/2563 1 มิ.ย. 2563 เวลา 15:18:14
78 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 21/2563 1 มิ.ย. 2563 เวลา 15:17:23
79 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 20/2563 18 พ.ค. 2563 เวลา 06:26:28
80 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 19/2563 16 พ.ค. 2563 เวลา 13:34:46
81 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 18/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:24:16
82 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 17/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:24:05
83 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 16/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:23:53
84 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 15/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:23:39
85 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 14/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:23:28
86 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 13/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:23:17
87 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 12/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:23:06
88 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 11/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:22:29
89 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 10/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:22:19
90 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 9/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:22:07
91 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 8/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:21:56
92 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 7/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:19:53
93 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 6/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:19:38
94 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 5/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:19:19
95 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 4/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:18:55
96 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 3/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:18:38
97 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 2/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:18:22
98 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 1/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:18:10
↑ TOP