ข่าวทั่วไป


เทศบาลตำบลสามเงาร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตรวจสอบคุณภาพแม่น้ำปิง

ตรวจสอบฝาพักบ่อ ชำรุด บริเวณถนนสุขาภิบาล ซอย 7

โครงการจัดระเบียบการจำหน่ายร้านอาหารและแผงลอย ปี 2559

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ช่วยเหลือประชาชน


เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ข่าวกิจกรรม


กิจกรรม"รักแม่ ปั่นเพื่อแม่" ปี 2559

อบรมให้ความรู้ประชาชนในเรื่องข้อเข่าเสื่อม

อบรมฝึกทักษะแกนนำประชาชน

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


ประชุมร่างแผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลตำบลสามเงา

ประชาคม เพื่อบูรณะถนน

ประชุมการจัดงานกิจกรรมวันแม่

ประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม.

รูปภาพ / กิจกรรม