เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

จัดซื้อจัดจ้าง


#
1 4 ธ.ค. 2566 ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขาภิบาลซอย 7 หมู่ 4 ตำบลสามเงา (ครั้งที่ 2)
2 21 พ.ย. 2566 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาลซอย 7 หมู่ 4 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก (ครั้งที่ 2)
3 30 ต.ค. 2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาล สาย 4 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
4 30 ต.ค. 2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาล ซอย 7 หมู่ที่ 4 (จากแยกซอย 4 ถึงธนาคารธกส.) ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
5 19 ต.ค. 2566 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาโครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสามเงา หมู่3 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
6 18 ต.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน
7 28 ก.ย. 2566 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสามเงา หมู่3 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
8 28 ก.ย. 2566 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาลซอย7 หมู่4 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
9 28 ก.ย. 2566 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาลสาย 4 หมู่ 3 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
10 7 ก.ย. 2566 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV system จำนวน 48 ตัว
11 5 ก.ย. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ(จากถนนสุขาภิบาลสาย 6 หมู่ที่ 4 ผ่าน ซอย 6 หมู่ที่ 4 ถึงถนนสุขาภิบาลสาย 8 หมู่ที่ 4 ))
12 29 ส.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาล สาย 4 หมู่ 4 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
13 10 ส.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV system จำนวน 48 ตัว
14 4 ส.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ (จากถนนสุขาภิบาล สาย 6 หมู่ 4 ผ่าน ซอย 6 หมู่ที่ 4 ถึง ถนนสุขาภิบาลสาย 8 หมู่ 4)
15 3 ส.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคาร คสล.กองช่าง เทศบาลตำบลสามเงา
16 17 ก.ค. 2566 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)
17 17 ก.ค. 2566 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)
18 12 ก.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคาร คสล. กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา
19 18 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาล สาย 5 หมู่ที่ 3 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
20 23 มี.ค. 2566 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาล สาย 5 หมู่ที่ 3 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
21 10 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต ถนนสุขาภิบาลซอย 4 หมู่ที่ 4 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
22 23 ม.ค. 2566 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต ถนนสุขาภิบาลซอย 4 หมู่ที่ 4 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
23 23 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน
24 6 ม.ค. 2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) หมู่ที่ 3-5 เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
25 27 ธ.ค. 2565 ประกาศขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)
26 23 ธ.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)
27 9 ธ.ค. 2565 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบูรณะถนนสุขาภิบาล สาย 1 (ริมน้ำ) หมู่ที่ 5 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
28 8 ธ.ค. 2565 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) หมู่ที่ 3-5 เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
29 11 พ.ย. 2565 โครงการบูรณะถนนสุขาภิบาล สาย 1 (ริมน้ำ) หมู่ที่ 5 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
30 22 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอย 8 หมู่ที่ 3 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
31 22 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอย 9 หมู่ที่ 3 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
32 22 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล.สาย 2 หมู่ที่ 5 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
33 6 ก.ย. 2565 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 8 หมู่ที่ 3 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
34 6 ก.ย. 2565 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 9 หมู่ที่ 3 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
35 6 ก.ย. 2565 โครงการปรับปรุงถนน คสล. สาย 2 หมู่ที่ 5 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
36 1 ก.ย. 2565 ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า
37 4 ส.ค. 2565 โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน
38 4 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
39 3 ส.ค. 2565 ยกเลิกประกาศประกวดราคจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขาภิบาลสาย 4 หมู่ที่ 3 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
40 12 ก.ค. 2565 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขาภิบาลสาย 4 หมู่ 3
41 12 ก.ค. 2565 ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
42 15 มิ.ย. 2565 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขาภิบาลสาย 4 หมู่ 3 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
43 7 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสุขาภิบาลสาย 1 (ริมแม่น้ำปิง) หมู่ 2 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
44 30 พ.ค. 2565 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขาภิบาลสาย 4 หมู่ 3 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
45 6 พ.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสุขาภิบาลสาย 1 (ริมแม่น้ำปิง) หมู่ 2 ตำบลสามเงา
46 22 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลสามเงา
47 19 เม.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคลองห้วยหวาย หมู่ 5 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (ครั้งที่ 2)
48 8 เม.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาลสาย 5 หมู่ 3 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก (ครั้งที่ 2)
49 7 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ศพด.เทศบาลตำบลสามเงา
50 28 มี.ค. 2565 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขาภิบาลสาย 5 หมู่ 3 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
51 25 มี.ค. 2565 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก้อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคลองห้วยหวาย หมู่ 5 ตำบลสามเงา
52 25 มี.ค. 2565 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงตามสาย ภายในเขตเทศบาลตำบลสามเงา
53 23 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาลสาย 3 หมู่ที่ 4 ต.สามเงา
54 14 มี.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาลสาย 5 หมู่ 3 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
55 11 มี.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคลองห้วยหวาย หมู่ 5 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
56 2 มี.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา
57 24 ก.พ. 2565 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาลสาย 3 หมู่ที่ 4 ต.สามเงา
58 3 ธ.ค. 2564 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ
59 22 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย
60 21 ก.ย. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคลองห้วยหวาย หมู่ 5 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
61 7 ก.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
62 2 ก.ย. 2564 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
63 19 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย
64 23 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย
65 23 เม.ย. 2564 ประกาศขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ครั้งที่ 2
66 9 เม.ย. 2564 ประกาศขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย
67 2 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบูรณะถนนสุขาภิบาล สาย 1 หมู่ 5 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
68 19 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
69 16 มี.ค. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพัทยา 2 บ้านท่าปุย หมู่ที่ 5 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
70 12 มี.ค. 2564 ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
71 3 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนสุขาภิบาล สาย 1 หมู่ 5 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
72 19 ก.พ. 2564 ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
73 11 ก.พ. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพัทยา 2 บ้านท่าปุย หมู่ 5 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
74 4 ก.พ. 2564 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนสุขาภิบาล สาย 1 หมู่ 5 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
75 15 ม.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะถนนสุขาภิบาล สาย 1 หมู่ 5 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
76 4 ธ.ค. 2563 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนสุขาภิบาล สาย 1 หมู่ 5 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
77 17 พ.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะถนนสุขาภิบาล สาย 1 หมู่ 5 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
78 16 ก.ค. 2563 ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร (หลังห้องกองคลัง) เทศบาลตำบลสามเงา
79 26 มิ.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร (หลังห้องกองคลัง) เทศบาลตำบลสามเงา
80 9 มี.ค. 2563 ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา
81 20 ก.พ. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา
82 4 ธ.ค. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบูรณะถนนสุขาภิบาล สาย 8 หมู่ 3 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
83 22 พ.ย. 2562 โครงการก่อสร้างบูรณะถนนสุขาภิบาล สาย 8 หมู่ 3 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
84 16 พ.ค. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงาขอยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการบูรณะถนนสุขาภิบาลสาย 1 หมู่ที่ 5 บ้านทาปุย ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
85 1 พ.ค. 2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการบูรณะถนนสุขาภิบาลสาย 1 หมู่ที่ 5 บ้านทาปุย ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
86 3 เม.ย. 2562 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงายกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะ ถนนสุขาภิบาล สาย 1 หมู่ 5
87 27 มี.ค. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนสุขาภิบาล สาย 1 (ริมน้ำ) ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
88 20 มี.ค. 2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการบูรณะถนนสุขาภิบาลสาย 1 หมู่ที่ 5 บ้านทาปุย ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
89 12 มี.ค. 2562 ประกาศโครงการบูรณะถนนสุขาภิบาล สาย 1 (ริมน้ำ) ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
90 20 ก.พ. 2562 ประกาศยกเลิกประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนสุขาภิบาลสาย 1 (ริมน้ำ) ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
91 7 ก.พ. 2562 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการบูรณะถนนสุขาภิบาลสาย 1 (ริมน้ำ) ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
92 3 ธ.ค. 2561 ประกาศยกเลิกประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนสุขาภิบาลสาย 1 หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุย
93 16 พ.ย. 2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการบูรณะถนนสุขาภิบาลสาย 1 หมู่ที่ 5 บ้านทาปุย ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก ครั้งที่ 3
94 12 ต.ค. 2561 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงายกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะ ถนนสุขาภิบาล สาย 1 หมู่ 5
95 28 ก.ย. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนสุขาภิบาล สาย 1 หมู่ 5 บ้านท่าปุย ตำบลสามเงา จังหวัดตาก ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
↑ TOP